Kỹ thuật nuôi chim

Chọn lồng chim chào mào...

#cachchonlongchimchaomao

Một số thuật ngữ của...

Thuật ngữ của dân chơi chim

CÁCH CHĂM CHIM CẢNH VÀO...

GS Võ Quý, Hội Sinh thái học Việt Nam giải thích: Chúng ta đều biết bên ngoài mình các loài chim là một lớp lông. Lớp lông này ở một mặt nào đó đã giúp cho các loài chim chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết.

gio hang
Facebook Chat