Kỹ thuật nuôi chim

Chọn lồng chim chào mào...

#cachchonlongchimchaomao

Chọn lồng nuôi Họa mi...

Chọn lồng nuôi Họa mi đạt chuẩn

Một số thuật ngữ của...

Thuật ngữ của dân chơi chim

CÁCH CHĂM CHIM CẢNH VÀO...

GS Võ Quý, Hội Sinh thái học Việt Nam giải thích: Chúng ta đều biết bên ngoài mình các loài chim là một lớp lông. Lớp lông này ở một mặt nào đó đã giúp cho các loài chim chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết.

gio hang
Facebook Chat